Psychische klachten en het taboe wat er om heen heerst.

Als je psychische klachten hebt wordt je aan gekeken alsof je gek bent. Er heerst een taboe over het bespreken daarvan. Kwetsbaar opstellen word soms gezien als een zwakte. Door het te negeren worden de klachten steeds groter. Kwetsbaar zijn is in mijn ogen juist een kracht.

Psychische klachten klinkt zwaar, maar wat zijn dat nou eigenlijk?
Psychische klachten hebben te maken met gevoelens, gedachten en gedrag. U voelt zich bijvoorbeeld somber, gespannen, eenzaam of moe. U maakt zich misschien veel zorgen, denkt steeds aan angstige situaties of bent snel geïrriteerd. U kunt zich moeilijk concentreren, bent verward of slaapt slecht.

Het klinkt dus zwaarder als het is. Heel veel mensen hebben hier last van. Het bespreken hiervan is heel belangrijk en kan je helpen om te ervaren dat je niet alleen bent.

Mijn missie is dat er meer aandacht komt voor het taboe en dit taboe doorbreken. Je bent niet alleen!

# kwetsbaar zijn is een kracht
# psychische klachten
# je bent niet alleen!
# bespreek het!